Premier Village Đà Nẵng Resort – Bắc Mỹ An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 99 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3919 999
Trang web https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=9530&merchantid=seo-maps-VN-9530&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo%20maps&utm_source=google%20Maps&utm_campaign=seo%20maps
Tọa độ 160.416.278, 10.824.965.759.999.900

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Quán Họ Hứa - Vạn Phúc