Quán Quan Hotel – Hòa Thuận Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 79 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3614 168
Trang web https://www.facebook.com/khachsanQuanquan
Tọa độ 160.535.125, 1.082.090.606

 


Địa chỉ Quán Quan Hotel ở đâu?

79 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Quan Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Quan Hotel là:

Quán Quan Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Quan Hotel là: https://www.facebook.com/khachsanQuanquan

Hình ảnh

Xem thêm:  khách sạn 88 - Sông Bằng