Sapa Wings Hotel – TT. Sa Pa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hoàng Diệu, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0214 3887 333
Trang web
Tọa độ 223.365.571, 1.038.409.825

 


Địa chỉ Sapa Wings Hotel ở đâu?

Hoàng Diệu, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Sapa Wings Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Sapa Wings Hotel là:

Sapa Wings Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Sapa Wings Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoàng Yến Canary Hotel - Hải Cảng