Sen Restaurant Tam Kỳ – Phường Tân Thạnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0345 555 456
Trang web
Tọa độ 155.749.485, 1.084.711.494

 


Địa chỉ Sen Restaurant Tam Kỳ ở đâu?

36 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Sen Restaurant Tam Kỳ như thế nào?

Giờ làm việc của Sen Restaurant Tam Kỳ là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Sen Restaurant Tam Kỳ có website không?

Địa chỉ trang web của Sen Restaurant Tam Kỳ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún Bò Huế - Kim Tân