Soho Boutique Hotel Da Nang – Phước Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23-25 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6571 786
Trang web
Tọa độ 160.680.901, 10.824.432.569.999.900

 


Địa chỉ Soho Boutique Hotel Da Nang ở đâu?

23-25 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Soho Boutique Hotel Da Nang như thế nào?

Giờ làm việc của Soho Boutique Hotel Da Nang là:

Soho Boutique Hotel Da Nang có website không?

Địa chỉ trang web của Soho Boutique Hotel Da Nang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Ninh Chữ 2 - Sơn Hải