Sơn Nam Plaza – Hồng Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ J3V8+H87, Hồng Châu, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 090 344 56 54
Trang web
Tọa độ 20.643.904.799.999.900, 10.606.579.029.999.900

 


Địa chỉ Sơn Nam Plaza ở đâu?

J3V8+H87, Hồng Châu, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Sơn Nam Plaza như thế nào?

Giờ làm việc của Sơn Nam Plaza là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Sơn Nam Plaza có website không?

Địa chỉ trang web của Sơn Nam Plaza là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đông Hoa Restaurant - P