Tiệm Sầu Riêng Minh Hoàng Khôi – chợ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 27 Lý Thường Kiệt, chợ, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 090 210 79 69
Trang web
Tọa độ 204.301.715, 1.061.732.121

 


Địa chỉ Tiệm Sầu Riêng Minh Hoàng Khôi ở đâu?

27 Lý Thường Kiệt, chợ, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Sầu Riêng Minh Hoàng Khôi như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Sầu Riêng Minh Hoàng Khôi là:

Tiệm Sầu Riêng Minh Hoàng Khôi có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Sầu Riêng Minh Hoàng Khôi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Bảo Long - TT. Cổ Lễ