Tm&Xnk Thực Phẩm Sao Mai – Đông Hưng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 18 Nguyễn Duy Hiệu, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3228 688
Trang web https://luxuryfoods.vn/
Tọa độ 198.004.221, 10.579.145.129.999.900

 


Địa chỉ Tm&Xnk Thực Phẩm Sao Mai ở đâu?

18 Nguyễn Duy Hiệu, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Tm&Xnk Thực Phẩm Sao Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Tm&Xnk Thực Phẩm Sao Mai là: Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00]

Tm&Xnk Thực Phẩm Sao Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Tm&Xnk Thực Phẩm Sao Mai là: https://luxuryfoods.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Alpha - Đông Thọ