TND Hotel Nha Trang – Xương Huân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7 Lê Lợi, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3822 999
Trang web http://tndhotelnhatrang.com/
Tọa độ 122.534.279, 1.091.948.989

 


Địa chỉ TND Hotel Nha Trang ở đâu?

7 Lê Lợi, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của TND Hotel Nha Trang như thế nào?

Giờ làm việc của TND Hotel Nha Trang là:

TND Hotel Nha Trang có website không?

Địa chỉ trang web của TND Hotel Nha Trang là: http://tndhotelnhatrang.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Naomi Resort - Biệt Động Sài Gòn - Cây Sao