Tra Que Culinary Village – Cẩm Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W82Q+X36, Tra Que Village, Cam Ha Ward, City, Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 090 511 77 93
Trang web http://www.traqueculinaryvillage.com/
Tọa độ 159.024.235, 1.083.376.335

 


Địa chỉ Tra Que Culinary Village ở đâu?

W82Q+X36, Tra Que Village, Cam Ha Ward, City, Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Tra Que Culinary Village như thế nào?

Giờ làm việc của Tra Que Culinary Village là: Thứ Bảy:[06:45-22:00], Chủ Nhật:[06:45-22:00], Thứ Hai:[06:45-22:00], Thứ Ba:[06:45-22:00], Thứ Tư:[06:45-22:00], Thứ Năm:[06:45-22:00], Thứ Sáu:[06:45-22:00]

Tra Que Culinary Village có website không?

Địa chỉ trang web của Tra Que Culinary Village là: http://www.traqueculinaryvillage.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Khảo Pháo Đài - Tân Giang