TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ – Đông Giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL1A, Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0888 257 474
Trang web http://dohquangtri.gov.vn/google_map/view/12.html
Tọa độ 16.827.972.199.999.900, 1.070.955.419

 


Địa chỉ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ ở đâu?

QL1A, Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ như thế nào?

Giờ làm việc của TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ có website không?

Địa chỉ trang web của TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ là: http://dohquangtri.gov.vn/google_map/view/12.html

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn - TT. Thanh Sơn