Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè – TT. Cầu Kè

Thông tin liên hệ

Địa chỉ V3F5+HJM, TT. Cầu Kè, Cầu Kè, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3834 068
Trang web
Tọa độ 9.873.973.999.999.990, 10.605.905.589.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè ở đâu?

V3F5+HJM, TT. Cầu Kè, Cầu Kè, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè là:

Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám CarePlus Quận Tân Bình - Phường 13