Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành – TT. Châu Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 49 Tua Hai – Đồng Khởi, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3878 165
Trang web
Tọa độ 11.315.770.599.999.900, 1.060.306.335

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành ở đâu?

49 Tua Hai – Đồng Khởi, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành là: Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Tư Y Tế Minh Anh - Kim Tân