Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y Tế – Giảng Võ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 138A P. Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 6273 2093
Trang web http://kcb.vn/
Tọa độ 210.287.603, 1.058.250.664

 


Địa chỉ Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y Tế ở đâu?

138A P. Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y Tế như thế nào?

Giờ làm việc của Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y Tế là:

Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y Tế là: http://kcb.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  BỆNH VIỆN BÌNH AN QUẢNG NAM - Duy Phước