Đặc Sản Tây Ninh Ngọc Hân – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 49 Lê Trực, Phường 7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 147 43 99
Trang web https://www.dacsantayninh.info/
Tọa độ 108.085.963, 1.066.892.347

 


Địa chỉ Đặc Sản Tây Ninh Ngọc Hân ở đâu?

49 Lê Trực, Phường 7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc Sản Tây Ninh Ngọc Hân như thế nào?

Giờ làm việc của Đặc Sản Tây Ninh Ngọc Hân là: Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Đặc Sản Tây Ninh Ngọc Hân có website không?

Địa chỉ trang web của Đặc Sản Tây Ninh Ngọc Hân là: https://www.dacsantayninh.info/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cu Đơ Phong Nga - Thạch Đài