Hotel Mạnh Lê Gia – P. Diên Hồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 85 Wừu, P. Diên Hồng, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3873 188
Trang web
Tọa độ 13.973.729.899.999.900, 1.079.993.983

 


Địa chỉ Hotel Mạnh Lê Gia ở đâu?

85 Wừu, P. Diên Hồng, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotel Mạnh Lê Gia như thế nào?

Giờ làm việc của Hotel Mạnh Lê Gia là:

Hotel Mạnh Lê Gia có website không?

Địa chỉ trang web của Hotel Mạnh Lê Gia là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Herriot Hạ Long Hotel - Quảng Ninh 202400