Khách Sạn Lê Minh – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 94 23 Tháng 8, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3823 560
Trang web
Tọa độ 9.297.511.799.999.990, 10.571.902.299.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Lê Minh ở đâu?

94 23 Tháng 8, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Lê Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Lê Minh là:

Khách Sạn Lê Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Lê Minh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  PAPA DONG HOI HOTEL - Bắc Lý