Khách sạn Rosaleen – Phú Hội

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Chu Văn An, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3946 555
Trang web http://www.rosaleenhotel.com/
Tọa độ 16.469.436.299.999.900, 107.595.579

 


Địa chỉ Khách sạn Rosaleen ở đâu?

36 Chu Văn An, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Rosaleen như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Rosaleen là:

Khách sạn Rosaleen có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Rosaleen là: http://www.rosaleenhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tam Cốc Huy Chelsea Home Stay - Đam Khê Trong