Khách Sạn Trúc Hoàng Hà – Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 116 Ngô Quyền, Thống Nhất, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0260 3700 999
Trang web
Tọa độ 143.479.466, 1.080.101.408

 


Địa chỉ Khách Sạn Trúc Hoàng Hà ở đâu?

116 Ngô Quyền, Thống Nhất, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Trúc Hoàng Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Trúc Hoàng Hà là:

Khách Sạn Trúc Hoàng Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Trúc Hoàng Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  The Alcove Library Hotel - Phường 8