Nhà Nghỉ Minh Kim – Vĩnh Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 622 Tôn Đức Thắng, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 6552 244
Trang web
Tọa độ 106.978.156, 10.513.735.919.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Minh Kim ở đâu?

622 Tôn Đức Thắng, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Minh Kim như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Minh Kim là:

Nhà Nghỉ Minh Kim có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Minh Kim là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sunflower Hotel & Travel - Hàng Bạc