SALA HOTEL – Đồng Nguyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 10 Ngô Gia Tự, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 512 33 33
Trang web http://salahotel.vn/
Tọa độ 211.225.727, 10.596.616.209.999.900

 


Địa chỉ SALA HOTEL ở đâu?

10 Ngô Gia Tự, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của SALA HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của SALA HOTEL là:

SALA HOTEL có website không?

Địa chỉ trang web của SALA HOTEL là: http://salahotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Lưu Trú An Hội Phố - An Hội