Terracotta Resort – Phường Hàm Tiến

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 28 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3847 610
Trang web http://phanthiet.terracottaresort.com/
Tọa độ 10.944.925, 10.819.683.069.999.900

 


Địa chỉ Terracotta Resort ở đâu?

28 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Terracotta Resort như thế nào?

Giờ làm việc của Terracotta Resort là:

Terracotta Resort có website không?

Địa chỉ trang web của Terracotta Resort là: http://phanthiet.terracottaresort.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Đại Phú An - An Thịnh