Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bình Thuận – Phú Trinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W3MW+X7R, Đ. Lê Duẩn, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3821 434
Trang web
Tọa độ 109.349.787, 10.809.563.159.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bình Thuận ở đâu?

W3MW+X7R, Đ. Lê Duẩn, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bình Thuận như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bình Thuận là: Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bình Thuận có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bình Thuận là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Viện Y Tế Công Cộng TP.HCM - Phường 10