Nhà hàng Hoàng Anh – Châu Phú B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 151 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3869 229
Trang web
Tọa độ 107.008.359, 1.051.131.891

 


Địa chỉ Nhà hàng Hoàng Anh ở đâu?

151 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hoàng Anh như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Hoàng Anh là: Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Nhà hàng Hoàng Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Hoàng Anh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Đức Ý Nhật - Mường Phăng